Vol615模特梦心月私房缕空短裙露无内肉丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真49P梦心月画语界

Vol615模特梦心月私房缕空短裙露无内肉丝裤袜秀翘臀美腿诱惑写真49P梦心月画语界

当有脓血,吐之则死,其脉何类?张璐曰:腹中既满且痛,为实结无疑,急须下之。

 盖风贯四气,犹仁贯四德,故曰:因风气而生长也。  厥,脉紧,不可发汗,发汗则声乱咽嘶,舌萎声不得前。

少阴脉浮而弱,弱则血不足,浮则为风,风血相抟,即疼痛如掣。脉濡而弱,弱反在关,濡反在巅,微反在上,涩反在下。

舌萎,即萎不为用也。 呼吸之息,动形抬肩,胸中壅气上逆者,喘病也。

脉濡而弱,弱反在关,濡反在巅,微反在上,涩反在下,谓关脉浮濡沉弱。百合病,如寒无寒,如热无热,本不发热,今变发热者,其内热可知也,故以百合滑石散主之,使其微利,热从小便而除矣。

师曰:寸脉下不至关,为阳绝;尺脉上不至关,为阴绝,此皆不治,决死也。心中风寒之邪,若脉见浮之极实,如丸豆之状,按之益劲躁疾乱动者,乃心藏死脉也李□曰:『难经』云:心脉浮大而散,若浮之实如麻豆,按之益躁疾,则真藏脉见,胃气全无故死。

Leave a Reply