U303彩儿写真套图64P彩儿尤果网

U303彩儿写真套图64P彩儿尤果网

其尾血疗口眼斜,同麝香少许,右涂左,左涂右,正即洗去。同蒲黄名失笑散,治一切心胸腹胁少腹诸痛,及产后结血、血崩,目中生翳往来不定,其性入肝散血最速。

苦微温无毒。过三日将膏药翻过,用针照前多刺小孔贴之。

先胸膈气紧,蓦然咽喉肿痛,手足厥冷,气不能通,顷刻不治。右耳痛插右,左耳痛插左耳,不过二次,效。

庚生按∶西人治蜈蚣咬,以白胡椒口嚼涂之,良已。若茶杯大,则点如黄豆大。

 又云半身不遂大率多痰,在左属死血少血,在右属气虚有痰。五更时将药水以手自抹两腋下,不住手抹,直待腹内欲行,却住手。

又误食毒菌、枫树上菌、及过食银杏,胀闭欲死者,悉能解之。 血少加川芎、当归。

Leave a Reply