No229杨依享受这淋漓尽致的爱写真套图36P杨伊爱尤物

No229杨依享受这淋漓尽致的爱写真套图36P杨伊爱尤物

大便不通名锁肛,皆缘热毒受胎中,朱蜜捻金俱可用,急咂五心脐下通。好外交而不内附者,阳之性外也。

若风气两相强击为病,则为风水,故通身浮肿也。猪肉共羊肝和食之,令人心闷。

〔少阴负趺阳者,此条反微喘者死之下,有「少阴负趺阳者为顺也」一句,文义不属,其注已详见『伤下利清谷,不可攻其表,汗出必胀满。爱心所感,温和之声。

 「此为黄汗」四字,当是衍文。主之肾气丸,以温行下焦阳气,阳气化则溺出,诸病自解矣。

肝之精华,化为色青;心之精华,化为色赤;脾之精华,化为色黄;肺之精华,化为色白;肾之精华,化为色黑也。寸口脉迟而缓,迟则为寒,二「迟」字当是「浮」字,「寒」字当是「风」字,始得文义了然,且迟缓二脉不「寸口脉浮而紧,紧则为寒,浮则为「风」〔虚〕,寒「风」〔虚〕相搏,邪在皮肤,」〔寸口脉迟而缓,迟则为寒,缓则为虚;荣缓则为亡血,卫缓则为中风;邪气中经,〕则身痒而瘾疹;心气不足,邪气入中,则胸满而短气。

五者皆无病之声音,乃形质之禀赋不同也。二物合食,动脾气而发黄,故不可合食。

Leave a Reply