GoGo大胆无码高潮喷了我一脸

GoGo大胆无码高潮喷了我一脸

此则修养家言形神之阴阳,而非医家寒热之阴阳也。五苓散春泽汤五苓甘露饮苍附五苓散茵陈五苓散胃苓汤五苓停水尿不利,内蓄膀胱外太阳,二苓泽术桂分用,虚渴加参春泽汤,甘露寒水膏滑入,苍附内寒附子苍,茵陈发黄小便涩,食泻合胃胃苓方。

一法本方合解毒汤。<目录>增添别本经验诸方\治痈疽发背治痈疽,内虚不足,脓水不绝,四肢乏弱,不进饮食。

 足太阳为诸阳主气,其经夹脊膂,贯五脏六腑之,上入脑,故始则太阳受病也。若皮不破,用黑龙散敷贴。

心烦干呕腹雷鸣,虚热水气生姜泻,痞急气逆甘草灵。凡渴而得食即吐,是火吐也,热实宜黄连解毒汤。

【注】伤寒颐毒,皆因汗下失宜,毒热挟少阳相火上攻而成也。此药大能顺气故也。

斑形如豆,甚则成片连属。殊不知下之太早,则表热乘虚而入里,遂成结胸、虚痞、懊、发黄之证,轻者必危,危者必死,但宜平和之药,宣散其表,和解其里,病势或有汗而愈,或无汗气和而愈。

Leave a Reply