bathbodyworks国内店铺

bathbodyworks国内店铺

乙庚合为“金运”乙柔木,嫁庚刚金。却单用一味独活末,酒调热涂一路尽处以玉龙诱之,此移法也。

柴胡人参甘草大黄当归芍药上锉五钱,姜五片,水煎。此必天时寒冻,服大黄等药冰之,血凝片不行,可用热酒调军姜末饮之,片时血通,人得更生。

宜小青龙汤、五苓、桂苓甘露、黄连解毒汤、小陷胸、大承气之类证本方论中。如元阳虚耗败证者,急用全体玉龙敷之,拔出成脓,服药则通顺散加桔梗、半夏、当归、肉桂等药。

又一州之内,有山居者为居积阴之所,盛夏冰雪,其气寒,腠理闭,难伤于邪,其人寿,其有病者多中风中寒之疾也。谵语为实,故声长而壮,乱言无次数数更端也。

 此证阳少阴多,随证用药,回阳生气,补血控涎。阴证身重息短冷,目不了了色不红,无热欲卧厥吐利,小便白兮爪甲青。

 故此之邪热,病之表于阳分,而里和未有邪热,反以下之太早,则里乃极虚,而表之全热,大入于里,此失之至大,故成结胸,而病热势恶也。末凡伤重者,用此方煎汤洗之,然后敷药。

Leave a Reply